Produkty

Tenote
Dynamická lanaStatická lanaSpeleo a canyoningPříslušenstvíMerch

Životnost lan

STÁRNUTÍ DYNAMICKÝCH LAN PŘI POUŽÍVÁNÍ

Přesný číselný údaj je z důvodu nejednotných vlivů na používání a specifik používání možný jen jako orientační a ve formě časových údajů jen přibližný. V závislosti na četnosti a intenzitě používání způsobují vnější vlivy jako oděr, znečištění, mechanické zatěžování (statické), práce lana (spouštění, příp. slaňování), zatížení pády (dynamické), intenzivní působení UV záření, agresivní klimatické podmínky atd. to, že bezpečnostní rezerva dynamickéholana se snižuje.

  • při slaňování a spouštění dochází k poklesu dynamického výkonu a snižuje se bezpečnostní rezerva lana.
  • oděr způsobuje postupné oslabování soudržnosti opletu. Čím silnější je oděr, tím zřetelněji se projevuje „chlupatým“ opletem - tím menší je zatížitelnost opletu a s tím spojený ochranný účinek pro jádro lana.
  • částice nečistot a hornin vniklé do lana vedou zejména ve spojení s velkým výkonem lana k tomu, že jemná vlákna jádra i opletu lana se odírají. Částice působí jako brusný písek a vedou ke zmenšování nosného průřezu vláken, velkou měrou zejména během častého slaňování / spouštění.
  • dynamické zatížení způsobuje ztrátu výkonu lana - zmenšuje se schopnost zachycení dynamické (rázové) energie. To značně závisí na tvrdosti pádu (tvrdost - pádu je určena metodou jištění a pádovým faktorem a podle všeobecného stavu techniky se pády s pádovým faktorem > 1 označují jako tvrdé pády).

Výzkumy bezpečnosti prováděné horolezeckými svazy ukázaly, že pokud oplet lana nevykazuje žádná značná poškození ani známky silného oděru, nepředstavuje zatížení pády s pádovým faktorem <0,5 a správným dynamickým jištěním žádné bezpečnostní riziko, pokud lano neleží na ostrých hranách.

Při dodržení všech všeobecných pokynů bezpečného zacházení s dynamickými lany můžou být nezávazně doporučeny následující údaje o životnosti dynamických lan:

  • intenzivní - denní použití (sportovní lezci, horští vůdci, umělé stěny) méně než 1 rok
  • pravidelné - víkendové používání (celoroční) 1 rok až 2 roky
  • pravidelné - víkendové používání (sezónní) 2 až 3 roky
  • občasné používání - (rekreačně jedenkrát měsíčně) 3 až 5 let
  • sporadické použití - 5 až 7 let
  • nepoužívané lano - 5 + 10 let
© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít