Produkty

Tenote
Dynamická lanaStatická lanaSpeleo a canyoningPříslušenstvíMerch

Reep šňůry

Před použitím prostudujte tento návod.

ZPŮSOB POUŽITÍ POMOCNÉ ŠŇŮRY

Pomocné šňůry jsou vyrobeny z PA vlákna v konstrukci jádro – oplet. Silové šňůry 2 a 3 mm jsou vyráběny v provedení bez jádra.
Pomocné šňůry se používají výhradně ke statickému namáhání. V žádném případě neslouží k absorbování dynamické energie (např. při pádu).
Výrobce zakazuje používání pomocné šňůry jako dynamického lana.

DOPORUČENÉ KOMPONENTY

Při nákupu jistících a bezpečnostních doplňků se vždy ujistěte, že tyto doplňky jsou kompatibilní s používanou pomocnou šňůrou. Zvláště nevhodné jsou doplňky s ostrými otřepy nebo hranami.

ÚDRŽBA VÝROBKU, VLIV CHEMIKÁLIÍ, ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE

Pomocné šňůry udržujte v čistém stavu, neměly by přijít do styku s jakýmikoliv chemikáliemi (organické chemikálie, oleje, kyseliny, zásady). Přijdou-li však do styku s výše uvedenými chemikáliemi, dále je nepoužívejte.
Pro desinfekci pomocné šňůry použijte slabý 1% roztok hypermanganu. Znečištěné pomocné šňůry se mohou prát ve vlažné vodě s malým přídavkem neutrálního čistícího prostředku. Opatrně je propláchněte vodou a nechte sušit na stinném místě.

ŽIVOTNOST

Max. 5 let.

VYŘAZENÍ Z POUŽITÍ

Životnost pomocné šňůry je individuální. Záleží zejména na stavu opletu a vlivu chemikálií (viz Skladování). Pomocnou šňůru je nutno vyřadit z používání v případě poškozeného opletu, kdy jádro vyčnívá na povrch šňůry.
Po tvrdém pádu pomocnou šňůru neprodleně vyměňte!

VLIV VLHKOSTI A MRAZU

Zmrzne-li mokrá pomocná šňůra, jsou výrazně sníženy její vlastnosti (pevnost). Ke snížení vlastností dochází také u mokré šňůry bez následného zmrznutí.

NEBEZPEČÍ OSTRÝCH HRAN

Je zakázáno vedení pomocné šňůry přes ostrou hranu.

VLIV SKLADOVÁNÍ A VLIV POUŽÍVÁNÍ

Neskladujte pomocné šňůry v blízkosti tepelných zářičů a jiných tepelných zdrojů (min. vzdálenost 1 m). Rovněž se vyhněte skladování pomocné šňůry na přímém slunci. Vlhkost a teplota ve skladovacím prostředí by se měly pohybovat okolo 60 % a 25 °C (doporučené hodnoty).

VLIV UZLŮ NA PEVNOST

Použití uzlů významně snižuje pevnost pomocné šňůry.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít