Produkty

Tenote
Dynamická lanaStatická lanaSpeleo a canyoningPříslušenstvíMerch

Dynamická lana

Před použitím pečlivě prostudujte tento návod.

POUŽITÍ DYNAMICKÝCH LAN

Tento výrobek může používat pouze osoba, která má patřičné znalosti o způsobu jištění a metodice použití dynamických lan. Dynamická lana jsou určena pro dynamické jištění osob při výstupu a sestupu v horolezectví a při lezení na umělých stěnách. V součinnosti s kompletním jistícím systémem jsou schopna zachytit volný pád lezce s omezenou rázovou silou.

Před použitím si ověřte, že lano je kompatibilní s ostatním vaším vybavením. Výrobce doporučuje vyzkoušet si veškeré vybavení na bezpečném místě bez rizika pádu.

JAK ROZBALIT NOVÉ LANO

Pokud je lano, které jste si koupili zabaleno v panence, získá tímto balením tvarovou paměť. Když lano nerozbalíte správně, budou se vám na něm dělat smyčky. Lano se bude uzlovat a kroutit, proto je nutné lano správně rozbalit. Jak na to? Je v podstatě jedno jak to uděláte, ale vždy je nutné lano rozmotat proti směru balení panenky.

Jeden z možných postupů: Uvolněte zajišťovací pásky a vložte obě ruce proti sobě do smyček lana. Při stálém napínání lana je otáčejte směrem od sebe, aby smyčky lana padaly na podlahu. Dávejte pozor, aby se vám druhý konec lana nenamotal na zápěstí a nebránil tak dalšímu odvíjení. Po rozvinutí lana je dvakrát až třikrát protáhněte rukou, metr za metrem, a jemně protřepejte, aby se odstranilo jakékoli kroucení. Tím je lano připraveno k přepravě nebo k uložení do vaku na lano. Tuto proceduru je vhodné provádět na podložce (např. vaku na lano) nebo doma, aby se zabránilo zbytečnému znečištění lana.

TYPY DYNAMICKÝCH LAN A JEJICH DOVOLENÉ POUŽITÍ

Dle údaje na visačce se lana dělí na tyto systémy jištění:

 • Jedonoduché lan – dynamické horolezecké lano, které je součástí jistícího řetězce v jednom prameni a které je schopné zachytit pád prvolezce.
 • Poloviční lano – dynamické horolezecké lano, které se v jistícím řetězci používá vždy ve dvou pramenech a je schopno zachytit pád lezce s omezenou rázovou sílou. PRAMENY LANA NESMÍ PROCHÁZET SPOLEČNÝMI JISTÍCÍMI PRVKY.
 • Dvojité lano - dynamické horolezecké lano, které se v jistícím řetězci používá vždy ve dvou pramenech a je schopné zachytit pád lezce s omezenou rázovou sílou. PRAMENY LANA MUSÍ PROCHÁZET SPOLEČNÝMI JISTÍCÍMI BODY.

Poloviční a dvojitá lana se nesmí používat jako lana jednoduchá. Při zvýšeném nebezpečí padajícího kamení nebo v případě, že nelze založit spolehlivé jištění, použijte dle vlastního uvážení poloviční nebo dvojitý systém jištění.

DOPORUČENÉ DOPLŇKY PRO POUŽITÍ V JISTÍCÍM SYSTÉMU

Při nákupu jisticích a bezpečnostních doplňků se vždy ujistěte, zda mají všechny náležitosti a požadované vlastnosti. Každý jistící a manipulační prvek v řetězci lezec - lano - jištění musí odpovídat příslušné normě EN, případně UIAA. K postupovému jištění není možno použít samotné textilní smyčky přímo, bez použití karabiny. Při pádu lezce a následném tření lana o smyčku dojde okamžitě k přepálení lana, nebo přetržení jistící smyčky.

Upozornění: malý průměr lana vyžaduje zvýšenou opatrnost při manipulaci s jistícím prostředkem (např. jištění, slaňování, zachycení pádů apod.). Lana TENDON Master s průměrem menším než 9,5 mm (např. TENDON 9.2 Master a TENDON 9.4 Master) mohou být použity pro tyto účely pouze s odpovídajícími jistícími prostředky, které jsou výrobcem deklarovány pro použití s tímto průměrem lana.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA, VLIV CHEMIKÁLIÍ A DESINFEKCE LANA

Špinavé lano se může prát ručně ve vlažné vodě do 30 °C (86 °F). Pro lepší účinek praní můžeme použít mýdlo nebo mýdlové vločky. Lano dobře propláchněte čistou vodou a sušte na suchém stinném místě.

Lano nesmí přijít do styku se žádnou chemikálií. Lano potřísněné chemikálií dále nepoužívejte. Poškození lana není většinou na první pohled patrné.

Pro desinfekci lana použijte slabý 1% roztok hypermanganu.

ŽIVOTNOST

Při dodržení všech všeobecných pokynů bezpečného zacházení s dynamickými lany mohou být nezávazně doporučeny následující údaje o životnosti dynamických lan:

 • intenzivní - denní použití (sportovní lezci, horští vůdci, umělé stěny) méně než 1 rok
 • pravidelné - víkendové používání (celoroční) 1 rok až 2 roky
 • pravidelné - víkendové používání (sezónní) 2 až 3 roky
 • občasné používání - (rekreačně jedenkrát měsíčně) 3 až 5 let
 • sporadické použití - 5 až 7 let
 • nepoužívané lano - 5 + 10 let

Pro jištění systémem TOP ROPE používejte speciálně vyvinuté indoorové lano. Výběrem správného typu lana pro dané použití si zajistíte jeho delší životnost.

Výrobce zakazuje použití lana po dlouhém a tvrdém pádu. Takové lano musí být bezodkladně staženo z používání.

Pravidelně kontrolujte vaše vybavení. Další důvody k vyřazení lana jsou poškození vlákna opletu (dle vlastního uvážení), tvrdá místa pod opletem, indikující možnost lokálního poškození, shluky spečených vláken opletu, přímý kontakt lana s otevřeným ohněm, doba od výroby lana delší než 10 let.

Identifikace stáří lana

Uvnitř lana je po celé délce identifikační pásek nebo barevná kontrolka roku. Identifikační pásek opakovaně obsahuje následující informace: výrobce lana, normu dle které je lano testováno, číslo certifikační zkušebny, UIAA, rok výroby.

Barevná kontrolní nit určuje kalendářní rok výroby lana:

 • 2002 červená/zelená
 • 2003 červená/černá
 • 2004 zelená
 • 2005 modrá
 • 2006 žlutá
 • 2007 černá
 • 2008 červená/žlutá
 • 2009 modrá/žlutá
 • 2010 zelená/žlutá
 • 2011 černá/žlutá
 • 2012 červená/modrá

Upozornění: Každý výrobce lan používá své vlastní barevné označení! Negativní vliv na životnost dynamických lan (vliv vlhka a zledovatění)

Je-li lano mokré nebo zmrzlé, dochází k výraznému snížení jeho dynamických vlastností a pevnosti, zvláště klesá pevnost v uzlech. Tření o skálu, karabiny či jiné ostré hrany je nejčastější způsob mechanického poškození lana. Prach pronikající pomocí vlhkosti do struktury lana způsobuje jeho pomalé opotřebení. Tření a následné tepelné vlivy při spouštění a slaňování mohou poškodit oplet lana a snížit jeho pevnost a životnost. Pokud je to možné, používejte vždy obal na lano.

Nebezpečí ostré hrany

Lano nepoužívejte po pádu přes ostrou hranu. Vliv skladování a stárnutí podmíněné používáním.

Neskladujte lana v blízkosti tepelných zářičů a jiných tepelných zdrojů. Rovněž se vyhněte skladování lan na přímém slunci (PLATÍ I PRO VÝLOHY OBCHODŮ). Vlhkost a teplota ve skladovacím prostředí by se měly pohybovat okolo 60 % a 20 °C (doporučené hodnoty). Lana by neměla přijít do styku s jakýmikoli chemikáliemi (organické chemikálie, oleje, kyseliny) a jejich výpary. V případě, že k tomu dojde, lano dále nepoužívejte.

Pokyny pro uživatele

Výrobce nenese zodpovědnost za případné škody, zranění nebo smrt, k nimž došlo ve spojení s nesprávným použitím tohoto výrobku.

Rady a pokyny o bezpečném a správném chování v horolezeckém sportu je možné obdržet od bezpečnostní komise příslušného národního horolezeckého svazu či akreditovaných horolezeckých škol. Mějte na paměti, že horolezectví představuje velké riziko pro zdraví a život jedince. Výrobce ani distributor nejsou zodpovědní za způsob použití dynamického lana. Na každém dynamickém laně je přesně uvedeno, v jakém lanovém systému (jednoduchý, dvojitý, poloviční) má být použito. Uživatel je povinen zkontrolovat dynamické lano před i po použití a rovněž po každé mimořádné události. Vznikne-li po prohlídce pochybnost o stavu lana, musí být ihned vyřazeno z používání.

Srážlivost

je fyzikální vlastnost polymeru (polyamidu). U lan může dojít ke sražení do 5 % délky v závislosti na podmínkách užívání, frekvence praní, tepelného namáhání. Lano si ihned po zakoupení přeměřte, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

KONTROLA LAN

Lano zkontrolujte vizuálně a hmatem po každém lezeckém dnu, po každém závažnějším pádu, po každé horolezecké aktivitě, pokud používáte mačky a cepín.
V případě, že lezec používá dynamická lana pro stavební práce ve výškách nebo v záchranářství, je povinen zajistit kontrolu alespoň každých dvanáct měsíců u osoby oprávněné výrobcem.
Výrobce není odpovědný za jakoukoliv nehodu způsobenou použitím poškozeného lana, které mělo být vyřazeno z používání. Lano, které bylo vyřazeno z používání, musí být označeno nebo znehodnoceno takovým způsobem, který vylučuje jeho další používání.

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít