Produkty

Tenote
Dynamická lanaStatická lanaSpeleo a canyoningPříslušenstvíMerch

Rozšíření TENDON Bloku v Ostravě 20.1.2016

OTEVŘENÍ přístavby lezecko-boulderingového centra TendonBlok Ostrava – jediného v Moravskoslezském kraji.

22. 1. 2016 bude v 15,00 slavnostně otevřena nová přístavba lezecko-boulderingové stěny, která sídlí v centru Ostravy - Vítkovic – a jejímž hlavním partnerem je LANEX a.s. (zn. TENDON). Dalšími partnery jsou Statutární město Ostrava a RockPoint, a.s.

Současná lezecko-boulderingová stěna o rozloze 220 m ² byla rozšířena a zvětšena o dalších 250 m².  Hlavním impulsem k rozšíření lezecko-boulderingové stěny byl stále se zvětšující zájem o lezecký sport převážně ze strany dětí a mladých lidí, kterým se TendonBlok Ostrava věnuje už řadu let. Dětský lezecký oddíl, který u TendonBloku existuje už 5. rokem má dnes 70 dětí a právě díky zvětšenému prostoru může být počet jeho členů zdvojnásoben.

V TendonBlok centru si může lezení vyzkoušet každý sám nebo pod vedením zkušených instruktorů. Lezecko-boulderingové centrum TendonBlok pravidelně pořádá lezecké závody místního i republikového významu nebo organizuje přednášky a projekce známých osobností z oblasti sportovního lezení i horolezectví.

V rámci programu „Blok pro všechny - lezením proti kriminalitě“, který je podporován statutárním městem Ostrava, propaguje centrum TendonBlok lezení také mezi dětmi z výchovných ústavů, nízkoprahových center a také žáky základních a středních škol, kteří navštěvují centrum pravidelně v rámci tělesné výchovy.

TendonBlok lezecké centrum je otevřeno denně od 10,00 do 22,00.

Více informací na:
www.blokcentrum.cz
facebook TendonBlok

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít