Produkty

Tenote
Dynamická lanaStatická lanaSpeleo a canyoningPříslušenstvíMerch

IMZ „Amerika 2015“ 26.10.2015

5031Ve dnech 12. – 14. 10. 2015 se konalo v lokalitě lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“ Instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). Akci již potřetí pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. IMZ se zúčastnili zástupci složek IZS z celé republiky. Letošní ročník byl zaměřen především na pohyb a záchranu ve skalních stěnách a podzemních štolách. Nadšenci si mohli vyzkoušet i záchrany z vody. V přírodním polygonu se během tří dnů vystřídalo bezmála 300 lezců a záchranářů.

IMZ byl určen pro lezecké skupiny napříč všemi složkami IZS, posádky leteckých záchranných služeb a další složky provádějící a práci a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou.

Hlavním cílem IMZ byl praktický výcvik výškových specialistů výše jmenovaných složek při pohybu v lanových cestách, evakuaci osob pomocí lanových technik v extrémních podmínkách simulujících vysoké fyzické a psychické nároky na zvládnutí úkolů. Dále ověření možností mezikrajské a mezirezortní spolupráce výškových specialistů při práci a záchraně, vzájemná výměna zkušeností a testování nových výrobků.  

Příprava na IMZ začala již v neděli. Kolegové ze Speleologické záchranné služby během dne vystrojili na Gotické a Obří stěně lomu Mexiko veškeré lanové cesty. Společně s dalšími lezci-záchranáři natáhli přes lom 100 metrový traverz. Pro lezecké skupiny i jednotlivce byl v těsné blízkosti lomu připraven malý lanový trenažér. Tak, aby bylo možno před vstupem do skalní stěny si vyzkoušet techniku postupu přes lanové přepínky a nastavení vlastního vybavení. Pro přípravu tohoto přírodního polygonu bylo použito téměř 2 km (2000 metrů) statických lan od společnosti Lanex a.s., a 150 ks ocelových karabin které poskytly firmy Singing Rock, Rock Empire a Vertical Trade.

V pondělí ráno byl zahájen vlastní IMZ „Amerika 2015“. Na jeho začátku absolvovali všichni účastníci seminář o specifikách lanových cest ve vápencových horninách, bezpečnosti pohybu, bezpečnosti práce a komunikaci v takovémto terénu. Následně začalo vlastní cvičení. Jednotlivá lezecká družstva se vydala do skalních stěn, podzemních štol a na lanový traverz. Na hraně Gotické stěny záchranáři měli možnost vyzkoušet evakuaci za využití přenosných trojnožek.

V pondělí krásně svítilo sluníčko a na polygonu se sešel největší počet účastníků a to téměř 150. Středa díky intenzivnímu dešti připravila cvičícím extrémně náročné podmínky v podobě kluzkého vápence, bahna a chladu. Přesto i tento den účastníci pracovali až do odpoledních hodin.  

Akce byla podpořena přítomností a prezentací výrobků firem: LANEX a.s, SINGING ROCK s.r.o., ROCK EMPIRE s.r.o., VERTICAL TRADE s.r.o., HQH SYSTÉM a CLIMBING TECHNOLOGY s.r.o. Účastníci IMZ se tak v průběhu všech tří dnů mohli seznámit s celou řadu jejich výrobků i novinek a otestovat je v náročném terénu. Mezi velmi zajímavé produkty patřilo statické lano Tendon SECURE, které díky své jedinečné sendvičové konstrukci pletených vrstev a použití speciálně vyvinutých staplových vláken vykazuje výrazně vyšší bezpečnost v případech, kdy hrozí mechanické poškození lana o ostré hrany nebo narušení celistvosti lana padajícími předměty. Toto lano bylo také testováno ve skalních stěnách a na lanovém traverzu.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje děkuje všem níže jmenovaným partnerům a společnosti Lomy Mořina s.r.o., bez jejichž podpory by nebylo možné Instruktážně metodické zaměstnání „Amerika 2015“ zrealizovat.

Partneři:
LANEX a.s.  
SINGING ROCK s.r.o.
ROCK EMPIRE s.r.o.
VERTICAL TRADE s.r.o.
Speleologická záchranná služba ČSS
Bc. Milan Linhart, lektor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Možnost výcviku využily lezecké skupiny a jednotlivci z těchto organizací:

Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
Speleologické záchranné služby stanice Čechy a Morava
Horské služby ČR
Hasičského záchranného sboru České republiky
Policie České republiky
Vězeňské služby ČR
Vojenské policie AČR
Generálního ředitelství Celní správy
Jednotka ostrahy jaderné elektrárny
G4S

© ARSYLINE 2021
Upozornění
Zavřít