Vyhledat Menu
Tenote

Vliv hasičské pěny na statická lana Tendon

Při hašení požárů se často používá hasičské pěny, při zásahu se však mohou používat i statická lana, která mohou být hasičskou pěnou znečištěna.
Po dobu šedesáti dnů jsme testovali vliv pěny na znečištěná lana - zejména nás zajímalo, zda se u tímto způsobem znečištěného lana sníží jeho pevnost.
Pro testování jsme použili často používaná lana Static 11.0, Speleo Speciál 10.5, FullAramid 10mm a Aramid 11. Jak je vidět v tabulce níže, s výjimkou lana Speleo Speciál 10.5 nemá znečištění hasičskou pěnou na pevnost lana žádný zásadní vliv.

Lano Speleo Speciál 10.5 budeme dále testovat.
  • HASIČSKÁ PĚNA STHAMEX F-15
  • ROZTOK : 3%

Popis

syntetický pěnotvorný hasicí prostředek na bázi povrchově ohraničených aktivně působících látek. Pěnidlo lze použít pro výrobu těžké, střední nebo lehké pěny, nebo jako smáčedlo. Pěnidlo splňuje požadavky normy ČSN EN 1568, je fyziologicky nezávadné a biologicky odbouratelné.

Určení

hašení požárů třídy A a B, uhlovodíků a nepolárních kapalin.

Složení

  • 1,2-ethandiol < 25%, Xn, R22; 2-butocyethanol < 25%, Xn, R20/21/22, R36/38; Syntetické tenzidy < 20%, Xi R36/38, R38;
  • Pěnový stabilizátor < 5%, N 50

VZOREK TEST / PEVNOST kn VÝSLEDEK
STATIC 11 mm červená čistý / 40;38;
znečištěný / 40;39
NEMÁ VLIV NA PEVNOST
SPELEO SPECIÁL 10,5 čistý / 38
zněčištěný / 33,3
MÍRNÉ SNÍŽENÍ PEVNOSTI TEST BUDE OPAKOVÁN PO 30 TI DNECH
FULL ARAMID 10 mm čistý / 34,8
zněčištěný / 34,6
NEMÁ VLIV NA PEVNOST
ARAMID 11 mm aramid/PA čistý / 40,5
zněčištěný / 39,8
NEMÁ VLIV NA PEVNOST
„Navaž“ se s TENDONEM i na e-mail.
zavřít