Vyhledat Menu
Tenote

Tendon U14 v Sobotce

V termínu 5.4.2014 pořádala horolezecká stěna v Sobotce závody ve sportovním lezení mládeže již pošesté, tentokrát pod novým názvem a s novým modelem.

Tendon U14 byl rozdělen do 3 věkových skupin – U10 ( ročníky 2005 a mladší ),

U12 ( ročníky 2003 a 2004 ) a U14 ( ročníky 2001 a 2002 ).

5 cest bylo bez finálového klíče a výsledné pořadí se určilo geometrickým průměrem pořadí na jednotlivých cestách.

Přestože se oproti loňskému ročníku lezli „jen“ 3 věkové kategorie, sešlo se opět nabité pole startujících.

Ze 102 závodníků dorazili účastníci nejen z Čech, ale i z Moravy a je třeba poděkovat obětavým rodičům, kteří jsou ochotni pro své ratolesti obětovat v této hektické době svůj volný čas.

102 závodníků a závodnic, bylo rozděleno v šesti kategoriích. Největší zastoupení měla skupina chlapci U12 D (22 ) a dívky U12 D ( 25 ). Nejmenší naopak nejmladší kategorie

U10 E, kde startovalo 9 chlapců a 10 dívek .

Nápor 102 závodníku se projevil zejména při prezentaci a následné přípravě.

Hlavně počítačovou techniku nešlo urychlit a tudíž byli podklady se soupiskami připravené s hodinovým zpožděním a start závodů se proto z původních 9,15hod. Posunul na 10,30.

Přestože každý závodník lezl 5 cest!!!! ( nejstarší chlapci dokonce šest, z čehož jednu byli pořadatelé nuceni z důvodů regulérnosti vyhlásit jako neplatnou a nahradit ji právě cestou šestou ) se nám podařilo vyhlásit vítěze a rozdat všechny ceny z našeho tradičního „švédského stolu cen“ do 19,00 hodin!

Svůj podíl na úspěšném průběhu závodu měly i závodní cesty za což děkujeme týmu stavěčů.

Jsem rád, že se nám již několikátý ročník daří zajistit dostatečné množství kvalitních stavěčů, rozhodčích a pomocníků nejen z okolí, ale dalo by se říci z celých Čech.

Jsme si vědomi, že tým spolupracovníků pracoval někdy na hranici svých možností a za zvládnutí takto velké akce jim patří naše velké díky!!!!

Zvláštní poděkování za pomoc patří Martinovi Mackovi coby vrchnímu rozhodčímu, delegátovi svazu Tomáši Bittnerovi a v neposlední řadě Monice Brkalové, která se postarala o kompletní fotodokumentaci ze závodů.

Rádi bychom též poděkovali hlavnímu sponzoru a pořadateli seriálu Tendon U14 – firmě Tendon a Českému horolezeckému svazu.

Na závěr již jen přehled šťastných – doufáme – vítězů:

kat. E – Lotová Magdaléna a Duroň Alexandr

kat. D – Deuserová Emma a Kúmmel Jakub

kat. C – Staňková Anna Marie a Musil Albert

Za organizátory horolezecké stěny Sobotka - Jirka

„Navaž“ se s TENDONEM i na e-mail.
zavřít