Vyhledat Menu
Tenote

Tendon podporuje mládežnické lezení

Rok 2012 bude pro lezení mládeže u nás rokem změnovým. Po deseti letech existence Tendon Cupu, seriálu deseti závodů v lezení pro začínající a mírně pokročilé lezce, se značka TENDON (resp. firma Lanex, a.s.) rozhodla podporovat také Český pohár mládeže v lezení na obtížnost. Tendon se tak v roce 2012 stává hlavním podporovatelem mládežnických závodů v lezení na obtížnost, které v České republice organizuje Český horolezecký svaz.

V letošním roce (a bezesporu i v letech následujících) tak bude ČHS ve spolupráci se značkou TENDON organizovat dva seriály závodů mládeže v lezení na obtížnost:

  • seriál závodů Tendon Cup Český pohár mládeže 2012 v lezení na obtížnost
  • seriál závodů Tendon Cup regionální pohár mládeže 2012 v lezení na obtížnost

Zastřešení obou mládežnických závodů v lezení na obtížnost značkou TENDON s sebou přináší některé změny v podobě a organizaci závodů, které se dotknou především závodů pro začínající a mírně pokročilé lezce.

Tendon Cup Český pohár mládeže 2012 v lezení na obtížnost bude jako dosud nejvyšší celorepublikovou soutěží, jejíž součástí je i mistrovství republiky. Pro závody budou i nadále platit pravidla odpovídající pravidlům Mezinárodní federace sportovního lezení IFSC, včetně věkových kategorií. Doufáme, že mezinárodním standardům bude odpovídat i průběh závodů, výkony závodníků a zájem diváků.

Do seriálu bude zařazeno sedm závodů, jedním z nich bude již zmíněné mistrovství ČR.

Kromě výsledků jednotlivých závodů se budou opět vyhlašovat i celkové výsledky poháru, s tím, že do celkového pořadí se budou započítávat výsledky čtyř závodů seriálu, ve kterých se závodník umístil nejlépe, a výsledek MČR mládeže.

Vybrané závody budou současně i nominačními závody, ze kterých vzejde nová reprezentace mládeže pro mezinárodní závody pořádané IFSC.

Tendon Cup regionální pohár mládeže bude, stejně jako dosavadní Tendon Cup, závodem pro začínající a mírně pokročilé lezce, a proto se jej nebudou moci účastnit závodníci, jejichž výkonnost jim umožňuje bojovat o pozice v hlavní soutěži, tj. v Tendon Cup Českém poháru mládeže v lezení na obtížnost.

Z regionálních závodů Tendon Cup budou tedy v roce 2012 vyloučeni členové reprezentace mládeže 2012, vícenásobní medailisté Tendon Cup ČPM 2012 v lezení na obtížnost, loňští medailisté celého pohárového seriálu a nově i první tři vítězové české i moravské části seriálu Tendon Cup 2011.

Zaměření na začínající a mírně pokročilé lezce odpovídají i věkové kategorie: Děti do devíti let zde mají svou vlastní kategorii, aby je "boj" s byť jen o pár let staršími závodníky neodradil na samém počátku jejich "lezecké kariéry" od lezení. Závodů se nemohou zúčastnit závodníci, kterým je více než 16 let, protože se předpokládá, že v tomto věku by už neměli být začátečníky.

Pravidla pro tyto regionální závody budou ve srovnání s pravidly Tendon Cup Českého poháru mládeže v lezení na obtížnost mírnější, např. mladší děti polezou "top rope". V tomto ohledu zůstane zachován rozdíl mezi pohárovými závody a závody pro začínající lezce, který byl uplatňován i v minulých letech.

Oproti minulým letům bude mít Tendon Cup regionální pohár mládeže pouze 6 závodů - 3 v Čechách, 3 na Moravě a ve Slezsku. Do celkového pořadí se budou započítávat nejlepší výsledky ze čtyř závodů celého seriálu, takže závodníci, kteří budou chtít vybojovat co nejlepší celkové umístění, se budou muset zúčastnit i některého ze závodů v "druhé části republiky", což jim může přinést zajímavé srovnání lezecké úrovně napříč republikou.

Firma Lanex, a.s., která dosud podporovala Tendon Cup, bude od letošního roku poskytovat ceny pro vítěze obou seriálů závodů. Ceny od Lanexu, a.s., dostanou vítězové jednotlivých závodů včetně mistrovství ČR i celkoví vítězové Tendon Cup Českého poháru mládeže a Tendon Cup regionálního poháru mládeže. Firma Lanex a.s. bude nadále podporovat pořadatele regionálních závodů.

Důvody a cíle této změny jsou na první pohled patrné – silněji podpořit soutěžní lezení mládeže a vytvořit tak podmínky, aby si každý, kdo má zájem, mohl pořádně zasoutěžit. Začínající lezci se dostanou v závodech mezi závodníky na podobné úrovni a soutěž se tak stane více nebo méně rovným bojem stejně vyspělých závodníků. Skupina pokročilých borců si zasoutěží také mezi rovnocennými soupeři a na těžších cestách, takže každé vítězství nebo umístění bude výsledkem opravdu perného soutěžení.

Věříme, že změna se ukáže jako prospěšná a přínosná pro všechny. Pokud by se ukázalo, že nový systém má možnosti ke zlepšení, v dalším ročníku je určitě možné je vyzkoušet.

Vstup do světa TENDON. Lezení, tipy, soutěže a novinky.
zavřít