Vyhledat Menu
Tenote

IMZ „Amerika 2015“

5031Ve dnech 12. – 14. 10. 2015 se konalo v lokalitě lomů „Mexiko“ a „Velká Amerika“ Instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) krizové připravenosti lezeckých skupin a leteckých záchranářů složek Integrovaného záchranného systému ČR (IZS). Akci již potřetí pořádala Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje. IMZ se zúčastnili zástupci složek IZS z celé republiky. Letošní ročník byl zaměřen především na pohyb a záchranu ve skalních stěnách a podzemních štolách. Nadšenci si mohli vyzkoušet i záchrany z vody. V přírodním polygonu se během tří dnů vystřídalo bezmála 300 lezců a záchranářů.

IMZ byl určen pro lezecké skupiny napříč všemi složkami IZS, posádky leteckých záchranných služeb a další složky provádějící a práci a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou.

Hlavním cílem IMZ byl praktický výcvik výškových specialistů výše jmenovaných složek při pohybu v lanových cestách, evakuaci osob pomocí lanových technik v extrémních podmínkách simulujících vysoké fyzické a psychické nároky na zvládnutí úkolů. Dále ověření možností mezikrajské a mezirezortní spolupráce výškových specialistů při práci a záchraně, vzájemná výměna zkušeností a testování nových výrobků.  

Příprava na IMZ začala již v neděli. Kolegové ze Speleologické záchranné služby během dne vystrojili na Gotické a Obří stěně lomu Mexiko veškeré lanové cesty. Společně s dalšími lezci-záchranáři natáhli přes lom 100 metrový traverz. Pro lezecké skupiny i jednotlivce byl v těsné blízkosti lomu připraven malý lanový trenažér. Tak, aby bylo možno před vstupem do skalní stěny si vyzkoušet techniku postupu přes lanové přepínky a nastavení vlastního vybavení. Pro přípravu tohoto přírodního polygonu bylo použito téměř 2 km (2000 metrů) statických lan od společnosti Lanex a.s., a 150 ks ocelových karabin které poskytly firmy Singing Rock, Rock Empire a Vertical Trade.

V pondělí ráno byl zahájen vlastní IMZ „Amerika 2015“. Na jeho začátku absolvovali všichni účastníci seminář o specifikách lanových cest ve vápencových horninách, bezpečnosti pohybu, bezpečnosti práce a komunikaci v takovémto terénu. Následně začalo vlastní cvičení. Jednotlivá lezecká družstva se vydala do skalních stěn, podzemních štol a na lanový traverz. Na hraně Gotické stěny záchranáři měli možnost vyzkoušet evakuaci za využití přenosných trojnožek.

V pondělí krásně svítilo sluníčko a na polygonu se sešel největší počet účastníků a to téměř 150. Středa díky intenzivnímu dešti připravila cvičícím extrémně náročné podmínky v podobě kluzkého vápence, bahna a chladu. Přesto i tento den účastníci pracovali až do odpoledních hodin.  

Akce byla podpořena přítomností a prezentací výrobků firem: LANEX a.s, SINGING ROCK s.r.o., ROCK EMPIRE s.r.o., VERTICAL TRADE s.r.o., HQH SYSTÉM a CLIMBING TECHNOLOGY s.r.o. Účastníci IMZ se tak v průběhu všech tří dnů mohli seznámit s celou řadu jejich výrobků i novinek a otestovat je v náročném terénu. Mezi velmi zajímavé produkty patřilo statické lano Tendon SECURE, které díky své jedinečné sendvičové konstrukci pletených vrstev a použití speciálně vyvinutých staplových vláken vykazuje výrazně vyšší bezpečnost v případech, kdy hrozí mechanické poškození lana o ostré hrany nebo narušení celistvosti lana padajícími předměty. Toto lano bylo také testováno ve skalních stěnách a na lanovém traverzu.

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje děkuje všem níže jmenovaným partnerům a společnosti Lomy Mořina s.r.o., bez jejichž podpory by nebylo možné Instruktážně metodické zaměstnání „Amerika 2015“ zrealizovat.

Partneři:
LANEX a.s.  
SINGING ROCK s.r.o.
ROCK EMPIRE s.r.o.
VERTICAL TRADE s.r.o.
Speleologická záchranná služba ČSS
Bc. Milan Linhart, lektor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Možnost výcviku využily lezecké skupiny a jednotlivci z těchto organizací:

Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
Speleologické záchranné služby stanice Čechy a Morava
Horské služby ČR
Hasičského záchranného sboru České republiky
Policie České republiky
Vězeňské služby ČR
Vojenské policie AČR
Generálního ředitelství Celní správy
Jednotka ostrahy jaderné elektrárny
G4S

Vstup do světa TENDON. Lezení, tipy, soutěže a novinky.
zavřít